Werkplaatsafspraak maken
Werkplaatsafspraak maken 034 24 42 582 Stuur ons een e-mail Volg ons op Facebook

25 augustus 2021

Op weg naar autoverkeer zonder uitstoot

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om automobiliteit schoner te maken. De Europese Unie bepaalde dat er strengere eisen komen voor lidstaten om uitstoot van CO2 te reduceren met 55% minder uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. BOVAG, RAI Vereniging, ANWB, de VNA en Natuur & Milieu presenteren een realistisch plan om de klimaatdoelstellingen voor de sector mobiliteit te halen met zo min mogelijk schade voor de automarkt.

Het plan dat opgesteld is bestaat uit de volgende onderdelen:

• Gedragsbeïnvloeding: om mensen te motiveren om bewustere keuzes in de manier van reizen worden er prikkels ingebouwd in het fiscale systeem.

• Snelle instroom van nulemissie-voertuigen om fossiele kilometers te vervangen door emissievrije kilometers.

• Inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen op een gerichte manier.

Gedragsbeïnvloedingen

Hieronder valt onder andere het stimuleren van regelmatig thuiswerken en multimodaal reizen (overstappen op verschillende vervoersmiddelen binnen één reis). Deze maatregelen kunnen leiden tot een besparing tot 2,8 megaton CO2 per jaar.

Instroom nulemissie-voertuigen

Om te zorgen dat het wagenpark sneller schoner wordt zijn er enkele maatregelen opgesteld, zoals:

• Een subsidie voor de aankoop van nieuwe en tweedehands nulemissie auto’s voor particulieren.

• Bijtelling voor zakelijke auto’s met een CAP tot 40.000, zodat er auto’s gestimuleerd worden om een leven te krijgen in de tweedehandsmarkt.

• Bestelauto’s met een brandstofmotor worden gedemotiveerd door een bonus/malusregeling in de BPM (Belasting voor Personenauto’s en Motorrijtuigen) en het afbouwen van de MRB-korting voor ondernemers op bestelauto’s met een brandstofmotor.

• Om kleine brandstofauto's minder aantrekkelijk te maken wordt de BPM hiervoor iets lager.

Gericht inzetten biobrandstoffen/synthetische brandstoffen

Dit is vooral gericht op zwaarder verkeer waar elektrificatie nog geen optie is. Het bijmengen van 30 procent biodiesel (B30) in alle diesel in Nederland levert een forse bijdrage en de introductie van synthetische brandstoffen zoals HVO100 brengt de uitstoot nog sneller omlaag.

Stelselwijziging

Ook stelt de coalitie voor om zo snel mogelijk Betalen naar Gebruik (BnG) in te voeren in plaats van het huidige autobelastingsysteem. Bij betalen naar gebruik wordt het kilometertarief gebaseerd op de emissie van de auto. Voor nulemissie auto's hoeft er geen BPM betaald te worden en de gebruiker hoeft dan geen motorrijtuigenbelasting en opcenten meer te betalen. Echter gaat de invoering hiervan niet snel, een stelselwijziging vergt een flink wetgevingstraject en er zijn bijvoorbeeld aanpassingen nodig bij de Belastingdienst. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat het invoeren van BnG 8,5 tot 11 jaar kan duren.