Werkplaatsafspraak maken
Werkplaatsafspraak maken 034 24 42 582 Stuur ons een e-mail Volg ons op Facebook

24 mei 2019

Is Autobedrijf Gert Pater AVG proof?

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is in mei 2016 in werking getreden en bedrijven hebben tot 25 mei 2018 de tijd gekregen de bedrijfsvoering erop af te stemmen. Wij zijn nu een jaar verder en ondanks dat Autobedrijf Gert Pater altijd al veel waarde hecht aan de bescherming van persoonsgegevens en er zorgvuldig mee om gaat, hebben wij in 2018 nog de nodige aanpassingen doorgevoerd. Dit betrof vooral het vastleggen van onze werkwijze en de bewustwording van de waarde van de gegevens, om zo helemaal AVG-proof te zijn.

 

Om welke gegevens gaat het?

De verordening is niet van toepassing op alle soorten gegevens, het gaat hierbij alleen om de verwerking van persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden hiervan zijn de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), telefoonnummers, BSN-nummers, e-mailadressen, etc.

Onder de verwerking van persoonsgegevens vallen veel verschillende bewerkingen. De meest voorkomende verwerking van gegevens zijn het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, gebruiken en uiteindelijk het wissen van persoonsgegevens. De verwerking ervan vindt vaak digitaal plaats maar ook nog op papier.

 

Wat heeft Autobedrijf Gert Pater gedaan om AVG-proof te zijn?

Alle werknemers die werkzaam zijn bij Autobedrijf Gert Pater hebben een Geheimhoudingsverklaring getekend. Hiermee geven zij aan dat zij zich volgens de gedragsnormen van de AVG zullen gedragen. Ze zullen uiterste zorg besteden aan (en zorg dragen voor) een deugdelijke en veilige opslag van de vertrouwelijke informatie.

Er is een privacy- en cookiebeleid opgesteld en op de website geplaatst omdat wij heldere en transparante informatie aan klanten en andere partijen willen geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Er zijn verwerkingsovereenkomsten met externe partijen afgesloten zodat er duidelijke afspraken zijn over de vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens.

Autobedrijf Gert Pater verwerkt alleen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het aangaan van koopovereenkomsten;
  • Het invullen van een proefrit formulier;
  • Reparatie doeleinden.

Voor deze doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • NAWTE-gegevens;
  • Kopie rijbewijs.

Wij blijven alert op de bewaartermijnen en eisen van de AVG en zullen onze processen regelmatig controleren en toetsen aan deze eisen. De grote winst van de AVG is vooral de bewustwording van de waarde van de persoonsgegevens en daarom zullen we ook zeker met uw gegevens zorgvuldig en verantwoord blijven omgaan.