Werkplaatsafspraak maken
Werkplaatsafspraak maken 034 24 42 582 Stuur ons een e-mail Volg ons op Facebook

30 juni 2023

APK en deeltjesmeting voor dieselvoertuigen

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een verplichte controle die de veiligheid en milieuvriendelijkheid van voertuigen waarborgt. Voor dieselvoertuigen is de specifieke deeltjesmeting een belangrijk onderdeel van de APK.

Deeltjesmeting en het belang voor milieu en gezondheid.

De deeltjesmeting (verplicht sinds januari 2023) is een test die wordt uitgevoerd op de uitlaatgassen van dieselvoertuigen, tijdens deze meting wordt de hoeveelheid roetdeeltjes in de uitstootgassen van het voertuig gemeten. Roetdeeltjes, ook bekend als fijnstof, vormen een van de meest schadelijke vormen van luchtvervuiling en kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen en het milieu.

Roetdeeltjes kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken en zijn in verband gebracht met verschillende gezondheidsproblemen, waaronder longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Door de uitstoot van roetdeeltjes te reguleren, draagt de deeltjesmeting bij aan schonere lucht en een gezondere leefomgeving.

Deeltjesmeting en de APK

Tijdens de deeltjesmeting wordt een monster genomen van de uitlaatgassen en wordt de concentratie van roetdeeltjes gemeten. Dieselvoertuigen worden beoordeeld op basis van de grenswaarden die zijn vastgesteld door de Europese Unie. Als het gemeten aantal roetdeeltjes de toegestane grenswaarden overschrijdt, kan het voertuig worden afgekeurd totdat de nodige reparaties zijn uitgevoerd.

Het is belangrijk voor dieselvoertuigeigenaren om zich bewust te zijn van de APK-vereisten met betrekking tot de deeltjesmeting. Tijdige onderhoudsbeurten en het gebruik van hoogwaardige brandstoffen kunnen helpen de uitstoot van roetdeeltjes te verminderen. Als een voertuig wordt afgekeurd vanwege overschrijding van de grenswaarden, is het essentieel om de nodige reparaties te laten uitvoeren door een gekwalificeerde monteur en opnieuw een deeltjesmeting te laten uitvoeren om aan de vereisten te voldoen.

De deeltjesmeting in de APK is daarom een belangrijk instrument om de uitstoot van schadelijke roetdeeltjes te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. Door de voorschriften na te leven en regelmatig deeltjesmetingen uit te voeren, dragen dieselvoertuigeigenaren bij aan een schonere en gezondere omgeving voor iedereen.